Artikelen of beelden overnemen? Gewoon even linken

© Copyright Li Moon 2019. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten op beelden en teksten op de sites LiMoon.nl en haar subdomeinen Business.limoon, Retail.limoon, online.limoon en content.limoon of zijn door de rechthebbenden aan Li Moon gelicenseerd.

Wil je informatie van onze site gebruiken? Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is alleen toegestaan als je Li Moon als bron noemt en daarbij een link opneemt naar de passage of afbeelding die je van ons hebt overgenomen. Bovendien stellen we het op prijs als je ons ook even op de hoogte stelt. Overname zonder bronvermelding en link is niet toegestaan.

limoon-logo
Hendrik Figeeweg 1H
2031 BJ Haarlem
Merkmakers met hoofd en hart. Sinds 2003