Home Algemen voorwaarden Copyright AVG privacy

DISCLAIMER

Het openen, doorbladeren, kopiëren en/of het downloaden van informatie van deze website betekent dat je akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden en het feit dat wij cookies gebruiken om een goede werking van de website te garanderen.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
Li Moon sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Li Moon behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en afbeeldingen. Wil je informatie overnemen, kijk dan even bij onze copyright-bepaling.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

WIJZIGINGEN DISCLAIMER

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Li Moon Communicatie behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Copyright 2020. Li Moon

DE BESTE STRATEGIE VOOR JOUW MERK?

VRAAG HET LI MOON!
Op zoek naar een maatwerkoplossing voor jouw communicatievraagstuk? Wil je informatie over de diensten die we kunnen leveren? Maak een afspraak met ons voor een vrijblijvend voorstel. Vul het antwoordformulier in dan nemen we binnen twee werkdagen contact met je op. Liever bellen? 023-5343430. Tot snel!